НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ Спілка поляків Кіровоградщини Полонія імені Кароля Шимановського www.polonia.kr.ua
   

Реклама на сайті Спілки поляків Кіровоградщини

Uroczystość w Stowarzyszeniu Polaków Polonia im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki


12 listopada 2016 roku w Sali Kolegium Ogólnokszałcącego w Kropywnyckim odbył się przegląd literackiej i muzycznej kompozycji „Żeby Polska była Polską”, poświęcone Dniu Niepodległości Polski (lub: montaż słowno-muzyczny do Dnia Niepodległości Polski) przygotowany przez uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej działającej przy Stowarzyszeniu.

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
Projekt był zaproponowany grupą młodych członków Stowarzyszenia, które latem jeździli do Polski na szkolenia, które odbyły się w ramach projektu “Ja – Lider” organizowanego przez Fundacja Wolność i Demokracja. Przedstawiciele tej grupy: Dymitr Bożor, i Jarosław Mazur bezpośrednio uczestniczyli w literackiej i muzycznej kompozycji ze swoimi występami, a Tatiana Czepa i Oksana Szporun – w organizacji imprezy – przeprowadzeniu ćwiczeń, prób, doboru podkładów muzycznych, audycji telewizyjnej.

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
W przygotowanej przez uczestników projektu “Ja – Lider” części imprezy wystąpili Witalij Pacholiwiecki (uczeń p. Włodzimierza Bryczki), Maryna Myroniuk, Anna Sałtykowa, (uczniowie p. Marii Drozd).

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
Rozpoczeli uroczystość uczniowie p. Marii Drozd Adel Czorna, Dasza Dechtiariowa, Kasia Gorbań, Irena Polinowska, Eugeniusz Tanasienko, Nastia Umaniec, Julia Prokopowa, Oleg i Inna Tuszkowy, Oksana Perewoznik, Julia Płachotna, Inna Bałan, Dina Stryżak, Andrzej Laszenko oraz uczniowie p. Aliny Mechedy Artur Tokarski i Anna Czerniawska.

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
Tematami występów uczniów pani Marii Drozd Wadyma Trusychina, Wiktorii Markuliniec, Olgi Kuzminej, Eugeniusza Czabanenki, Haliny Kopajewej, Julii i Zofijki Majborod były opowieści o historycznych wydarzeniach: jak Polska straciła swą niepodległość, znajdując się 123 lata pod pruskim, rosyjskim i austriackim zaborami, o powstaniach kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym.

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
Paweł Trusychin, Witalij Petiurenko, Dymitr Wachowski, Jarosław Mazur przedstawili montaż o Piłsudskim i czynach, dzięki którym Polska odzyskała swą niepodległość.

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
Świetłana Nikołajewska, Lera Tuszkowa, Ola i Wioletta Gołubowskie, Anna i Albina Petiurenko recytowali wierszy polskich poetów „Rota” i „Przysięga” M.Konopnickiej

 

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
Uczniowie p. Heleny Teterko Włada Kowałenko, Alina Nachrebecka, Liza Tacijenko, Nastia Laszenko, a także Włodek Laszenko i Włada Koczerżenko opowiadali i dziejach II Rzeczypospolitej i recytowali wierszy.

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
Uczniowie Pani Olgi Zubryczewej Włodzimierz Dmuchowski, Igor Sigow, Iryna Kozina, Tatiana Luszenko, Natalia Gawaza, Świetłana Iwaniec, Wałentyna Prokudina, Świetłana i Wasyl Petrulanis, Aleksandr Bałach, Irena Czerniawska, Igor Waluch opowiadali o Powstaniu Warszawskim, dziejach powojennych i odzyskaniu niepodległości w końcu lat 1980.
Julia Żałantaj i Jurij Koczerżenko recytowali wiersze „Nie zginęła”, M.Studnickiej,”Modlitwa o Polskę” H.Bocheńskiej.

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
Uczennicy p.Aleksandra Polaczka Liza Kotelnikowa i Tania Fedorowa zaśpiewały kilka pieśni patriotycznych, a wszyscy zebrani – Hymn Polski.

Зацікавила стаття? Віддячте авторові - поділіться посиланням із друзями!!!

Маєш що сказати?

Confirm that you are not a bot - select the biggest circle:

Facebook
Polskie Radio
Корисні посилання
© www.polonia.kr.ua - Об'єднання поляків Кіровоградщини - Stowarzyszenie Polaków Regionu Kirowogradzkiego "Polonia" im. K. Szymanowskiego 2010 - 2016 | Założył i podtrzymuje stronę - Artem Dubowyk